Uw zoekresultaat voor "Jeugd en onderwijs"

  • U heeft een probleem met een federale administratie? De federale Ombudsman kan u helpen. Hij zoekt dan bij de administratie een oplossing voor uw probleem. Als de administratie een ...
  • Kinderrechtencommissariaat
  • U kan bij de ombudsdienst terecht met klachten over de stadsdiensten, het OCMW, de SNMH, de brandweer of de politie van Sint-Niklaas. Als u vindt dat één van deze diensten u slecht heeft behandeld ...
  • De Brugse ombudsman is bevoegd om klachten te onderzoeken over de diensten van het Brugse stadsbestuur, het OCMW en de lokale politie van Brugge. Inwoners van Brugge kunnen bij hem ook terecht met ...
  • Bij de ombudsvrouw van de stad Antwerpen kunt u terecht met klachten over de diensten van de stad Antwerpen, inclusief de lokale politie, het OCMW, Zorgbedrijf Antwerpen, het stedelijk onderwijs, ...
  • Als u vindt dat er tussen u en de diensten van de Stad Gent, het OCMW, de lokale politie, het Stadsontwikkelingsbedrijf of Ivago een en ander spaak is gelopen, en als u er niet in slaagt uw klacht ...
  • U kunt bij de Vlaamse Ombudsdienst terecht als u een klacht hebt over een van de Vlaamse overheidsdiensten. Omdat u bijvoorbeeld verkeerd bent behandeld of omdat er iets fout is gelopen. Als uzelf ...