Uw zoekresultaat voor "Premies "

  • De Leuvense ombudsdienst behandelt klachten over de werking van de Leuvense stadsdiensten en de lokale politie. Vindt u voor uw probleem geen gehoor bij deze diensten of bent u het oneens met een ...
  • U kan bij de ombudsdienst terecht met klachten over de stadsdiensten, het OCMW, de SNMH, de brandweer of de politie van Sint-Niklaas. Als u vindt dat één van deze diensten u slecht heeft behandeld ...
  • De ombudsman van Elsene behandelt klachten over de werking van de gemeentediensten van Elsene. U kunt zich tot haar wenden als u vindt dat een klacht die u bij een gemeentedienst hebt ingediend ...
  • De Brugse ombudsman is bevoegd om klachten te onderzoeken over de diensten van het Brugse stadsbestuur, het OCMW en de lokale politie van Brugge. Inwoners van Brugge kunnen bij hem ook terecht met ...
  • Bij de ombudsvrouw van de stad Antwerpen kunt u terecht met klachten over de diensten van de stad Antwerpen, inclusief de lokale politie, het OCMW, Zorgbedrijf Antwerpen, het stedelijk onderwijs, ...
  • Als u vindt dat er tussen u en de diensten van de Stad Gent, het OCMW, de lokale politie, het Stadsontwikkelingsbedrijf of Ivago een en ander spaak is gelopen, en als u er niet in slaagt uw klacht ...
  • U kunt bij de Vlaamse Ombudsdienst terecht als u een klacht hebt over een van de Vlaamse overheidsdiensten. Omdat u bijvoorbeeld verkeerd bent behandeld of omdat er iets fout is gelopen. Als uzelf ...