Uw zoekresultaat voor "Gas, elektriciteit, water"

  • Deze dienst behandelt klachten over de energiefacturen van elektriciteits- of aardgasbedrijven.
  • De Brugse ombudsman is bevoegd om klachten te onderzoeken over de diensten van het Brugse stadsbestuur, het OCMW en de lokale politie van Brugge. Inwoners van Brugge kunnen bij hem ook terecht met ...
  • U kunt bij de Vlaamse Ombudsdienst terecht als u een klacht hebt over een van de Vlaamse overheidsdiensten. Omdat u bijvoorbeeld verkeerd bent behandeld of omdat er iets fout is gelopen. Als uzelf ...